گیگاسر
برای انجام تست ولع ، وضعیت خود را نسبت به هر یک از عناوین زیر اعلام کنید.

راهنما
امتیاز 1 2 3 4 5 6
شرح هرگز به ندرت گاهی اوقات به طور معمول بیشتر اوقات همیشه
تست ولع کلی
1 وقتی برای خوردن چیزی ولع دارم، می دانم که اگر شروع به خوردن کنم، دیگر نمی توانم از آن دست بکشم.
2 اغلب در هنگام خوردن چیزی که نسبت به آن ولع دارم، کنترلم را از دست میدهم و بیش از حد می خورم.
3 از مواقعی که تسلیم ولع خود می شوم متنفرم.
4 ولع غذا خوردن همیشه باعث می شود من در مورد راههای به دست آوردن چیزی که دوست دارم بخورم، فکر کنم.
5 احساس می کنم همیشه در فکر غذا هستم.
6 من اغلب به خاطر با ولع خوردن غذاهای خاصی، دچار عذاب وجدان می شوم.
7 ذهن من دائم درگیر فکر غذا خوردن است.
8 من می خورم تا احساس بهتری پیدا کنم.
9 گاهی خوردن باعث می شود همه چیز عالی به نظر برسد.
10 فکر کردن در مورد غذای مورد علاقه ام باعث می شود دهانم آب بیفتد.
11 زمانی که شکمم خالی است برای غذاها ولع پیدا کنم.
12 حس می کنم که انگار بدنم از من غذاهای خاصی را می خواهد.
13 آنقدر گرسنه می شوم که انگار هیچ چیز مرا سیر نمی کند.
14 خوردن چیزی که برای آن ولع دارم حال مرا بهتر می کند.
15 وقتی که ولع را ارضا می کنم، کمتر احساس افسردگی دارم.
16 وقتی چیزی را که برای آن ولع دارم می خورم ، دچار عذاب وجدان می شوم.
17 هر موقع که برای چیزی ولع پیدا می کنم،متوجه می شوم در حال برنامه ریزی برای خوردن هستم.
18 خوردن مرا آرام می کند.
19 هنگامی که حوصله ام سر رفته یا عصبانی و یا ناراحت هستم، برای غذاها ولع پیدا میکنم.
20 پس از خوردن، کم تر احساس عصبی بودن می کنم.
21 اگر چیزی را که برای خوردن آن ولع دارم به دست بیاورم، نمی توانم از خوردن آن خوداری کنم.
22 هنگامی که نسبت به غذاهای خاصی ولع پیدا می کنم، معمولا تلاش می کنم هر چه سریع تر آن را بخورم.
23 و قتی چیزی را برای آن ولع دارم میخورم، احساس بسیار خوبی پیدا می کنم.
24 هیچ قدرت اراده ای در مقابل ولع خوردنم ندارم.
25 وقتی شروع به خوردن می کنم، دست کشیدن از آن برایم سخت است.
26 هر چقدر هم تلاش کنم، به هیچ وجه نمی توانم از فکر کردن در مورد خوردن خوداری نمایم.
27 زمان زیادی را صرف فکر کردن در این مورد می کنم که خوردنی بعدی چه می تواند باشد.
تست ولع لحظه ایی
1 درحال حاضر میل شدیدی به خوردن یک یا چند غذای خاص دارم.
2 در حال حاضر برای خوردن یک یا چند غذای خاص احساس ولع دارم.
3 در حال حاضر فشار شدیدی مرا به خوردن یک یا چند غذای خاص وا می دارد.
4 در حال حاضر خوردن یک یا چند غذای خاص باعث می شود همه چیز عالی به نظر می رسد.
5 اگر همین حالا چیزی را که ولع خوردنش را دارم می خوردم، مطئنم که روحیه ام بهتر می شد.
6 در حال حاضر خوردن یک یا چند غذای خاص احساس بسیار خوبی دارم.
7 اگر همین حالا چیزی می خوردم، تا این اندازه سست و بی حال نبودم.
8 در حال حاضر ارضا شدن ولع غذا خوردنم باعث می شود کم تر عصبی وتند خو باشم.
9 در حال حاضر اگر می توانستم ولع غذا خوردنم را ارضا کنم، هشیارتر می شدم.
10 در حال حاضر اگر یک یا چند غذای خاص داشتم، نمی توانستم از خوردن آن دست بکشم.
11 در حال حاضر به نظر می رسد میل من به خوردن یک یا چند غذای خاص، شدید وکنترل ناپذیر است.
12 در حال حاضر تا زمانی که واقعا یک یا چند غذای خاص را نخورم، همچنان به آن فکر می کنم.
13 در حال حاضر گرسنه هستم.
14 اگر همین حالا چیزی می خوردم، تا این حد حس نمی کردم شکمم خالی است.
15 در حال حاضر به خاطر نخوردن احساس ضعف می کنم

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به گیگاسر می باشد